Pojištění odpovědnosti manažerů - INSIA Insurance Intelligence & Assistance

Menu

Pojištění odpovědnosti manažerů

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárních a dozorčích orgánů společnosti (D&O)

"D&O" je anglická zkratka pro "Directors and Officers Liability", tedy "Odpovědnost ředitelů a funkcionářů". V angloamerické právní oblasti pokrývá tento pojem odpovědnost všech osob, které mají v dané společnosti řídící a kontrolní pravomoci, tedy tzv. directing mind společnosti.

Pojištění je spjato s výkonem dané funkce a doba trvání pojištění se sjednává na dobu určitou 1 roku.

INSIA má se sjednáváním D&O pojištění dlouholeté zkušenosti. Spolupracujeme s předními pojistiteli na trhu a nepřetržitě sledujeme vývoj tohoto pojistného produktu nejen u nás, ale i v zahraničí.