Pojištění odpovědnosti managementu - INSIA Pojištění & finance

Menu

Pojištění odpovědnosti managementu

Pojištění odpovědnosti managementu nazývané též "D&O" pojištění chrání všechny členy statutárních orgánů nebo managementu středních a menších společností a poskytuje pojistnou ochranu:

  • samotným pojištěným - podpora ochoty podstupovat náročná rozhodnutí v dynamickém prostředí
  • finanční jistoty společnosti před následky jednání členů statutárních orgánů
  • ochrana zájmů akcionářů, věřitelů atd.

Pojistitel zpravidla hradí přímou finanční škodu a náklady nutné k právní ochraně před vzneseným nárokem na náhradu škody a to do výše pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě!

Pojištění je spjato s výkonem dané funkce a doba trvání pojištění se sjednává na dobu určitou 1 roku.