ÚvodPrávní rámec

Právní rámec

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společností (akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným) patří k nejmladším produktům našeho pojistného trhu. Na jeho rozšíření měly významný vliv dvě novely obchodního zákoníku. Poprvé vstoupilo do širšího povědomí v roce 1996 v souvislosti se zavedením osobní odpovědnosti členů orgánů obchodních společností za škody způsobené porušením povinností při výkonu jejich funkce.

Protože zákon zároveň vyloučil možnost jejího smluvního omezení, stalo se pojištění jediným prostředkem ochrany společností a jejich vrcholného managementu. K výraznému růstu zájmu o tento druh pojištění pak dochází od roku 2000 v důsledku rozšíření důkazního břemene, jež nesou v případě sporu dotčení členové statutárního či dozorčího orgánu společnosti.

 

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb. 

Trestní zákon č. 40/2009 Sb.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim č. 418/2011 Sb.

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb.