ÚvodZákladní informaceČasté otázky

Časté otázky

Na jaké pojistné částky se sjednává D&O pojištění?

Výše pojistné částky závisí zcela na individuálním rozhodnutí klienta. Makléř může doporučit dle jeho názoru přiměřenou částku, nicméně toto doporučení není pro klienta závazné. Klient by měl vycházet z maximální možné výše předvídatelných škod, které mohou členové jeho orgánů porušením svých povinností způsobit, a přihlédnout zejména k celkovým aktivům a tržbám společnosti. V praxi se výše pojistných částek pohybuje od 50 milionů u menších společností, po 500 milionů u velkých akciových společností vystavených zpravidla mnohonásobně vyšším rizikům.

Jak vysoké je pojistné?

Výše pojistného se odvíjí od výše rizika, zvolené pojistné částky, druhu činnosti, kterou společnost vykonává a mnoha dalších faktorů. Je třeba zdůraznit, že u D&O pojištění výše pojistného není a neměla by být rozhodujícím kritériem při výběru pojistitele. Klient by se vždy měl rozhodovat především podle kvality pojistné ochrany, kterou jednotliví pojistitelé nabízejí. Relativní novost tohoto pojistného produktu na českém pojistném trhu a omezená zkušenost s jeho uplatňováním v našem prostředí vede řadu pojistitelů, zejména tuzemských, ke zvýšené opatrnosti při stanovení podmínek, za nichž ho nabízejí.

Proč je výhodné mít svého pojišťovacího makléře?  

Makléř je odborníkem, jehož hlavní a často jedinou činností je péče o kvalitu pojistné ochrany jeho klientů. Disponuje odpovídajícím materiálním a personálním vybavením a znalostmi pojistného trhu. Dlouholeté zkušenosti mu umožňují analyzovat rizika, jimž je klient vystaven, a doporučit nejvhodnější variantu pojistného krytí. V jednání s pojistiteli má pevnější pozici než klient, který se na pojišťování nespecializuje, a zpravidla je proto schopen vyjednat výhodnější podmínky. Následná správa pojistných smluv a péče o jejich obnovu a změny je samozřejmostí, stejně jako pomoc při jednání s pojistitelem v případě pojistné události. Makléř je jakýmsi "rodinným lékařem" klientova pojistného zájmu a dlouhodobá spolupráce kvalitu jeho služeb jen zvyšuje.

Kolik stojí služby pojišťovacího makléře?

Pojišťovací makléř poskytuje své služby klientovi bezplatně. Jeho náklady jsou hrazeny z provize poskytované pojistiteli, které si klient vybere na základě komplexní srovnávací zprávy vypracované pro něj makléřem. Je důležité upozornit, že to je klient, nikoliv makléř, kdo v konečné fázi rozhoduje o tom, kde bude pojištění umístěno. Úkolem makléře je poskytnout klientovi veškeré informace potřebné pro toto rozhodnutí a doporučit mu na základě svých znalostí a zkušeností nejvhodnější variantu.

Nezvýhodňuje makléř pojistitele, který nabízí nejvyšší provizi?

Makléř je nezávislým odborníkem, který své služby poskytuje klientovi, nikoliv pojišťovně. Je věcí jeho profesionální cti vyjednat pro klienta co nejnižší pojistné při zachování kvality pojistné ochrany a poskytnout mu veškeré dostupné informace potřebné pro jeho rozhodnutí. V jednání s pojišťovnami vystupuje vždy v zájmu klienta, neboť jeho cílem je dlouholetá spolupráce s klientem, nikoliv jednorázová vyšší provize od pojišťovny. Stabilní klientská základna je jedním ze znaků dobrého makléře.