ÚvodZákladní informaceKdo může být pojištěn

Kdo může být pojištěn

Jednatelé, členové představenstva a dozorčí rady

Standardně jsou pojištěny všechny fyzické osoby ve funkcích člena statutárního orgánu a dozorčí rady společnosti, jež pojištění uzavírá, a to i po skončení výkonu své funkce za předpokladu, že pojištění v době vznesení nároku trvá.

Výkonní ředitelé a prokuristé

Právně ne zcela jasné zůstává postavení výkonných ředitelů a prokuristů společnosti, kteří jsou na základě smlouvy nebo přímo ze zákona zmocněni činit taková rozhodnutí a úkony, které jinak přísluší pouze statutárním orgánům. Ačkoliv se tedy D&O pojištění obecně vztahuje pouze na členy orgánů společnosti, umožňuje řada pojistitelů zahrnout výslovným ustanovením v pojistné smlouvě do pojistné ochrany též ostatní vedoucí pracovníky.