ÚvodZákladní informaceDoba pojištění

Doba pojištění

Předpokladem plnění pojistitele zpravidla je, že jak k pojistné události (vznesení nároku poškozeným), tak i k porušení povinnosti, které bylo příčinou škody, došlo během platnosti pojistné smlouvy. Někteří pojistitelé v individuálních případech umožňují pro porušení povinnosti i retroaktivní účinnost smlouvy. Každá škoda musí být písemně oznámena pojišťovně, a to co nejdříve poté, co se o ní pojištěný dozví.