ÚvodZákladní informaceMožnost připojištění

Možnost připojištění

Řada pojistitelů umožňuje rozšíření pojistného krytí:

  • územně (i na území Spojených států amerických a Kanady)
  • časově (retroaktivní krytí pro porušení povinností)
  • na odpovědnost výkonných ředitelů společnosti a prokuristů
  • na členy orgánů dceřiných společností
  • na výkon funkce člena orgánu ve vyjmenovaných společnostech, ve kterých má společnost, jež pojištění uzavírá, majetkový podíl
  • na odpovědnost za zničení dokumentů, apod.