ÚvodZákladní informaceKde je pojištění platné?

Kde je pojištění platné?

Pojištění zpravidla kryje území celého světa s výjimkou Spojených států amerických a Kanady, které však lze připojistit výslovným ustanovením v pojistné smlouvě. Vyloučeno je pojistné krytí v případě nároků na základě právního řádu země, řídící se zvykovým právem (USA, Velká Británie, Austrálie apod.) uplatněných společností, nebo jejím jménem (pokud tak nečiní akcionář společnosti), a to z toho důvodu, že v těchto zemích společnost není subjektem oprávněným vznést nárok na náhradu škody proti členům svých orgánů.